زبدةالاشعار

موضوع:فرشچی تهرانی

غم عشق تو ما را در بدر کرد #مهدیه_فرشچی_تهرانی

یا مهدی . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ 🆔: @nohe_torki . حاج حسن فرشچی تهرانی . غم عشق تو ما را در بدر کرد دل شاد مرا خونین جگر کرد . که بیزارم دگر از شادی دل که شورانگیز شد آهم به محفل . عزیزا شد انیسم یاد رویت به قربان تو و رویبیشتر

دسته بندی درختی