زبدةالاشعار

موضوع:قاسم نعمتی

وقتی بساط عشق بازی چیده می شد #اصغریه #جوادیه_قاسم_نعمتی

مدح و میلادیه حضرت امام جواد (ع) و حضرت علی اصغر (ع) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . قاسم نعمتی . وقتی بساط عشق بازی چیده می شد سجاده سبزی کنارش دیده می شد . یک پیرِ عاشق با دعای مستجابش در امتحانِ عاشقی سنجیدهبیشتر

این جاست خاک ری وَ ملقب به کربلاست #عبدالعظیم_حسنی_قاسم_نعمتی

حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام . ✍️ زبده الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . قاسم نعمتی . این جاست خاک ری وَ ملقب به کربلاست خیلی گران تمام شده، مُلک خون بهاست هر گوشه زین دیار اگر هیئتی به پاست پشت قباله و سندش یک سر جداست بیشتر

ری قبله گشته با حرم سیدالکریم #عبدالعظیم_حسنی_قاسم_نعمتی

مدح حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام . ✍️ زبده الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . قاسم نعمتی . ری قبله گشته با حرم سیدالکریم عزت گرفته با قدم سیدالکریم . عقده گشای قبر خراب حسن شده صحن و سرای محترم سیدالکریم . عیسای شهر مابیشتر

دسته بندی درختی