زبدةالاشعار

موضوع:قمری

اى جلوۀ جلال مرایاسى یاعلى #حیدریه_قمری

در مدح جناب حضرت على (ع) . . مرحوم قمری . . اى جلوۀ جلال مرایاسى یاعلى انوار ذوالجلال مجلاسى یاعلى . نور وجودى بدو عوالمده ما خلق عالم وجود بزم تولاسى یا على . کنز العلوم سر خداوند ذوالجلال دین ملکنون زمانه ده داراسى یابیشتر

اى میر مجلس حرم کبریا على #حیدریه_قمری

در مدح و منقبت امیر خیبر گشا امیرالمؤمنین (ع) . . مرحوم قمری . . اى میر مجلس حرم کبریا على چرخ و جلال و رفعته شمس الورا على . ماهیّتون بناى وجود مکوّنات هر خلقتون هدایتینه مبتدا على . مصباح بزم عالم ایجاد کائنات ظلماتبیشتر

اى وجودى کونده پیدا و ناپیدا على #حیدریه_قمری

در مدح جناب شاه مردان شیر یزدان علی ابن ابیطالب (ع) . . مرحوم قمری . . اى وجودى کونده پیدا و ناپیدا على جذبۀ عشقونده عالم واله و شیدا على . خلقتونده عاجز و حیراندى اوهام نفوس مبتداسن منتها هم اوّل و عقبا على . عقل اوّلبیشتر

چو فرق اکبر شهزاده زخمدار اولدی #اکبریه_قمری

شهادت حضرت علی اکبر (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم قمری . چو فرق اکبر شهزاده زخمدار اولدی جهان غم آتشینه یاندی پر شرار اولدی . آچیلدی بوتۀ گل گوئیا زمان سحر معطّر ایلدی گلزاری عطر بار اولدی . سپیلدیبیشتر

پیاله ویر منه ساقى ئولوم هواسى گلور #ساقی_نامه #قمری

#ساقى_نامه در مصائب کربلا . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم قمری . پیاله ویر منه ساقى ئولوم هواسى گلور یواش یواش گوزیمون درّ پربهاسى گلور . بو سرّى بیلمیورم شور گوز یاشیندا نه وار آخاندا لؤلؤ شهوار تک جلاسىبیشتر

شهادته یتورنده حسینی شمر لعین #حسینیه_قمری

شهادت امام حسین (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم قمری . شهادته یتورنده حسینی شمر لعین دوتوب زمین و سماواتی داد و آه وانین . او ظالم خنجر برّانی دوتدی صدای یا حسین دنیانی دوتدی . پیمبر گورجاقین شمر لعینیبیشتر

اى سپهر عزّته خورشید خاور یا علی #حیدریه_قمری

در مدح مولاى متّقیان على بن ابیطالب #یاعلی . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم قمری . اى سپهر عزّته خورشید خاور یا علی عالم امکانه سنسن مهر انور یا على . شوکت و جاه جلالون سایه بانى آسمان رفعتون خرگاهیدورنهبیشتر

اى در کنز ولایت نور ایمان یا على #حیدریه_قمری

در مدح مولاى متّقیان على بن ابیطالب (ع) #یاعلی . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم قمری . اى در کنز ولایت نور ایمان یا على ضوء خورشید هدایت ماه تابان یا على . شاهباز اوج رفعت تاجدار اوصیا منبع علم لدنّى فیضبیشتر

سراج انور بزم صفادی مدح علی #حیدریه_قمری

در مدح مولاى متّقیان على بن ابیطالب . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم قمری . سراج انور بزم صفادی مدح علی منیر نیر نور ولادى مدح على . ضیاء مردمک عین زمرۀ احباب قلوب مؤمنه بهجت فزادى مدح على . فروغ مذهب و دینبیشتر

قوی توکولسون زلف مشگین عارض ماه اوستونه #اکبریه_قمری

وداع حضرت علی اکبر (ع) با مادر . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم قمری . گوتوردی ذوقیله بیر شانه ثانی هاجر زبانحالیله بو دللرین دیوب ازبر . قوی توکولسون زلف مشگین عارض ماه اوستونه سطر چکسون حُسن وجه صفوة اللهبیشتر

کرم قیل ویر منه بیر جام روح افزادن اى ساقى #حیدریه_قمری

ساقی نامه . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم میرزا محمد تقی قمری . کرم قیل ویر منه بیر جام روح افزادن اى ساقى ایچوم سرمست اولوم اول بادۀ حمرادن اى ساقى . بهار ایامى گول فصلى آچیلمیش لاله و سنبل چیچکلر سربه سربیشتر

دسته بندی درختی