زبدةالاشعار

موضوع:قمری

چو فرق اکبر شهزاده زخمدار اولدی #اکبریه #قمری

شهادت حضرت علی اکبر (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم قمری . چو فرق اکبر شهزاده زخمدار اولدی جهان غم آتشینه یاندی پر شرار اولدی . آچیلدی بوتۀ گل گوئیا زمان سحر معطّر ایلدی گلزاری عطر بار اولدی . سپیلدیبیشتر

پیاله ویر منه ساقى ئولوم هواسى گلور #ساقی_نامه #قمری

#ساقى_نامه در مصائب کربلا . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم قمری . پیاله ویر منه ساقى ئولوم هواسى گلور یواش یواش گوزیمون درّ پربهاسى گلور . بو سرّى بیلمیورم شور گوز یاشیندا نه وار آخاندا لؤلؤ شهوار تک جلاسىبیشتر

شهادته یتورنده حسینی شمر لعین #حسینیه #قمری

شهادت امام حسین (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم قمری . شهادته یتورنده حسینی شمر لعین دوتوب زمین و سماواتی داد و آه وانین . او ظالم خنجر برّانی دوتدی صدای یا حسین دنیانی دوتدی . پیمبر گورجاقین شمر لعینیبیشتر

اى سپهر عزّته خورشید خاور یا علی #حیدریه #قمری

در مدح مولاى متّقیان على بن ابیطالب #یاعلی . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم قمری . اى سپهر عزّته خورشید خاور یا علی عالم امکانه سنسن مهر انور یا على . شوکت و جاه جلالون سایه بانى آسمان رفعتون خرگاهیدورنهبیشتر

اى در کنز ولایت نور ایمان یا على #حیدریه #قمری

در مدح مولاى متّقیان على بن ابیطالب (ع) #یاعلی . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم قمری . اى در کنز ولایت نور ایمان یا على ضوء خورشید هدایت ماه تابان یا على . شاهباز اوج رفعت تاجدار اوصیا منبع علم لدنّى فیضبیشتر

سراج انور بزم صفادی مدح علی #حیدریه #قمری

در مدح مولاى متّقیان على بن ابیطالب . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم قمری . سراج انور بزم صفادی مدح علی منیر نیر نور ولادى مدح على . ضیاء مردمک عین زمرۀ احباب قلوب مؤمنه بهجت فزادى مدح على . فروغ مذهب و دینبیشتر

قوی توکولسون زلف مشگین عارض ماه اوستونه #اکبریه #قمری

وداع حضرت علی اکبر (ع) با مادر . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم قمری . گوتوردی ذوقیله بیر شانه ثانی هاجر زبانحالیله بو دللرین دیوب ازبر . قوی توکولسون زلف مشگین عارض ماه اوستونه سطر چکسون حُسن وجه صفوة اللهبیشتر

کرم قیل ویر منه بیر جام روح افزادن اى ساقى #حیدریه #قمری

ساقی نامه . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم میرزا محمد تقی قمری . کرم قیل ویر منه بیر جام روح افزادن اى ساقى ایچوم سرمست اولوم اول بادۀ حمرادن اى ساقى . بهار ایامى گول فصلى آچیلمیش لاله و سنبل چیچکلر سربه سربیشتر

کرم قیل ساقیا ویر جام مى تا باشدا شور اولسون #حیدریه #قمری

ساقى نامه . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم میرزا محمد تقی قمری . کرم قیل ساقیا ویر جام مى تا باشدا شور اولسون او شوریلن گهى اندوه و غم گاهى سرور اولسون . شفقت قیل او جام خوشگوار بادۀ نابى اولوم بیر تردماغبیشتر

دسته بندی درختی