زبدةالاشعار

موضوع:قوسی تبریزی

گلزار عمر غنچۀ خندانینا فدا #غزل_قوسی_تبریزی

غزل . . مرحوم ملا قوسی تبریزی . . گلزار عمر، غنچۀ خندانینا فدا نقد حیات، لعل در افشانینا فدا . مین سرو ناز، شیوۀ رفتارینا نثار یوز نوبهار، سرو خرامانینا فدا . باغریم کبابی و جگریم پاره پاره سی چشم سیاه مستینه، مژگانینابیشتر

شکوه نه ایچون جفا سنیندور #غزل_قوسی_تبریزی

سنیندور … . . ملا علیجان قوسی تبریزی . شکوه نه ایچون؟ جفا سنیندور قربانون اولوم! رضا سنیندور . باشینا دؤنوم! منیم باشیمدا گر آز و چوخ اول هوا سنیندور . سن غنچه ایسن صبا منیمدور من بلبل ایسم نوا سنیندور . هانسی اثربیشتر

دسته بندی درختی