زبدةالاشعار

موضوع:لعلی تبریزی

چون قویدی آل هاشمه گردون بنای شور و شر #پیامبراسلام_لعلی_تبریزی

شهادت حضرت رسول اکرم (ص) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم لعلی تبریزی . چون قویدی آل هاشمه گردون بنای شور و شر وقت اولدی بو غمخانه دن رحلت قیلا خیرالبشر . . چون یتدی وقت رحلتی بیله بیوردی امتی اَودَعتُبیشتر

گلدی زیارت ایتسون قبر حسینی جابر #اربعین_لعلی_تبریزی

اربعین . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم لعلی تبریزی . گلدی زیارت ایتسون قبر حسینی جابر گوردی قالوب مزاری بی زائر و مجاور . . اول مرقد شریفی شوقیله ایتدی بیر دور عرض ایلدی امامین قالماز مزاری بو طور بیر بیلهبیشتر

گوردی که گلور خود بخود آوازۀ ناقوس #دیر_راهب_لعلی_تبریزی

دیر راهب . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم لعلی تبریزی . گوردی که گلور خود بخود آوازۀ ناقوس حیرتدن او دم راهب اولوب دیرده مأیوس . . عرض ایلدی یارب ندی بلمم بو علامت یوخسا که بو گون ظاهر اولوب شور قیامت یابیشتر

گلدی زیارت ائتسون قبر حسینی جابر #اربعین_لعلی_تبریزی

اربعین . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم لعلی تبریزی . گلدی زیارت ائتسون قبر حسینی جابر گوردی قالوب مزاری بی زائر و مجاور . . اول مرقد شریفی شوقیله ائتدی بیر دؤر عرض ایلدی امامین قالماز مزاری بو طؤر بیر بیلهبیشتر

دوشوب زمانه ده قارداش نه چوخ بلایه باشون #راه_شام_لعلی_تبریزی

راه شام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . ?: @nohe_torki . مرحوم لعلی تبریزی . دوشوب زمانه ده قارداش نه چوخ بلایه باشون جدا بدندن ایدوب ووردولار جدایه باشون دل ویروب قضایه باشون دوزدی هر جفایه باشون . . ازل گونی باشون اولموشدیبیشتر

خمیده قاشوه یتمز هلال علی اکبر #اکبریه

وداع علی اکبر علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم حکیم میرزا علی لعلی . خمیده قاشوه یتمز هلال علی اکبر مه تمام ده یوخ بو جمال علی اکبر . فضای باغ ملاحتده کیم گوروبدی دیسون بو قامتون کیمی بیر نونهالبیشتر

دسته بندی درختی