زبدةالاشعار

موضوع:مبکی اردبیلی

بوکدی بلیمی صوت ندا دادیوه گلدیم #عباسیه_مبکی_تبریزی

زبانحال امام (ع) در بالین حضرت ابوالفضل العباس ( س) . . مرحوم حاج محمد شیخ زادگان (مبکی تبریزی) . . بوکدی بلیمی صوت ندا دادیوه گلدیم مشکلده سن عباس دو فریادیوه گلدیم دشمن لریون قلبینه غم تیری ساچلسون سس ویرسیمه قانهبیشتر

شمر دون قویدى قدم اول شاه عطشان اوستونه #حسینیه_مبکی_اردبیلی

قتلگاه . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . سید یحیی مبکی اردبیلی . شمر دون قویدى قدم اول شاه عطشان اوستونه آشکارا قوندی توز مرآت سبحان اوستونه . . ایتدی قرآنی مجزّا رشتۀ شیرازه دن چخدی قرآن اوستونه خنجر چخوب اندازهبیشتر

الده خنجر شمر کافر چخدی قرآن اوستونه #حسینیه_مبکی_اردبیلی

قتلگاه . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . سید یحیی مبکی اردبیلی . الده خنجر شمر کافر چخدی قرآن اوستونه چکدی جدول قانیله احکام سبحان اوستونه . . محو ایدوب قرآنی یاندیردی تمام اوراقنی ایلیوب انکار حقّون حق اولانبیشتر

دسته بندی درختی