زبدةالاشعار

موضوع:محسن زعفرانیه

لفظ و مضمون غزل وقتی برای زینب است #زینبیه_محسن_زعفرانیه

مدح حضرت زینب (س) . . محسن زعفرانیه . . لفظ و مضمون غزل وقتی برای زینب است شعر هم از بیت اوّل در هوای زینب است . نام من چون در میان سائلانت ثبت شد تا قیامت این دل عاشق گدای زینب است . در میان روضه ی ارباب مظلومان حسینبیشتر

دسته بندی درختی