زبدةالاشعار

موضوع:محمدتقی یاور

ایلدی جور زمان یارینی اؤز یاریندان #فاطمیه_محمدتقی_یاور

شهادت حضرت زهرا (س) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . محمد تقی یاور . ایلدی جور زمان یارینی اؤز یاریندان الینی اوزدی على محرم اسراریندان . قوپدی طوفان جفا سولدی گلستان وفا گلی گلشندن ایدوب بلبلی گلزاریندان . او نهبیشتر

دسته بندی درختی