زبدةالاشعار

موضوع:محمدعلی بیابانی

نشستم عشق را معنا کنم دل گفت یازینب #زینبیه_محمدعلی_بیابانی

میلادیه حضرت زینب سلام الله علیها . . محمد علی بیابانی . . نشستم عشق را معنا کنم دل گفت یا زینب نشستم دیده را دریا کنم دل گفت یا زینب نشستم یادی از زهرا کنم دل گفت یا زینب قیامت خواستم برپا کنم دل گفت یا زینب زنی عاشقبیشتر

دسته بندی درختی