زبدةالاشعار

موضوع:محمدی ناعم

بنی آدم گرک درس شرف قرآندان اورگنسین #ورود_محرم #محمدی_ناعم

ماه محرم – بزم عزا گریز به شهادت حضرت ابوالفضل(ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . محمدی ناعم . بنی آدم گرک درس شرف قرآندان اورگنسین سعادت یوللارین مرقومۀ سبحاندان اورگنسین . کیم ایستور هم بو دنیا هم اودنیابیشتر

مرحبا ماه درخشاندی ابوالفضل علی #عباسیه_محمدی_ناعم

شجاعت حضرت ابوالفضل (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . کربلایی محمدرضا محمدی (ناعم) . مرحبا ماه درخشاندی ابوالفضل علی قلعۀ دینه نگهباندی ابوالفضل علی پیرومکتب قرآندی ابوالفضل علی بانی سفرۀ احساندی ابوالفضل علیبیشتر

الهی قوما قاپوندان #مناجات_محمدی_ناعم

مناجات . . #سبک . کربلایی محمدرضامحمدی ( ناعم ) . . الهی قوماقاپوندان نظرقیل عبدحقیرم الیمی دوت کرمیله که دام نفسه اسیرم . اگرچه چوخدی گناهیم سنون قاپوندا دخیلم نظرقیل ای حق یکتا غمین و زاروذلیلم . آند ویرم مرتضایهبیشتر

گلوب مقاله بیرگئجه علی ولیّ ذوالمنن #فاطمیه_محمدی_ناعم

شرح وقایع کوچه از زبان امام حسن مجتبی (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . . کربلایی محمد رضا محمدی (ناعم) . گلوب مقاله بیرگئجه علی ولیّ ذوالمنن چاغیردی ارشد اوغلونی یانیندا اگلشوب حسن . دیدی اوره کده آهیلن نهبیشتر

عاشقم وشیدای نام ابوالفضلم #عباسیه_محمدی_ناعم

توسل حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . محمدرضا محمدی(ناعم) . . #سبک_منتظرت_بودم . عاشقم وشیدای نام ابوالفضلم روزازلدن مست جام ابوالفضلم . سائل دربارم عبدعلمدارم . . . کئچدی ئوزوندنبیشتر

دلده نوازینب زار و حزین #اربعین_محمدی_ناعم

اربعین . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک با صدای محمدی (ناعم) . . محمدرضامحمدی(ناعم) . دلده نوازینب زار و حزین قارداشینا گلدی دوتا اربعین غرق اولدی عالم آه ونوایه زینب یتیشدی کرب وبلایه . . کشتی ماتم یتیشوببیشتر

ای زینبه آرام جان روح روان لایلای رقیه #حضرت_رقیه_محمدی_ناعم

شهادت حضرت رقیه (س) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک . کربلایی محمدرضامحمدی (ناعم) . ای زینبه آرام جان روح روان لایلای رقیه راحت یات ای سروروان شیرین زبان لایلای رقیه . مقصوده چاتوبسان نه راحت یاتوبسانبیشتر