زبدةالاشعار

موضوع:محمد اصغروند (اخگر مراغه ای)

من ابوالفضلم سخاوتده کرم دریاسیم #عباسیه_اخگر_مراغه_ای

کرم دریاسی .. .. محمد اصغروند (اخگر مراغه ای) .. .. من ابوالفضلم سخاوتده کرم دریاسیم قانلی بیر معراج عشقین لیلة الاسراسیم .. اولین عاشق حسینه زینب اولدی دهریده گوردولر اوندان صورا من عاشق شیداسیم .. زینب عاشقدور حسینهبیشتر

قصر خضرایه چاتاندا ناله لر ویرانه دن #حضرت_رقیه_اخگر_مراغه_ای

در شهادت حضرت رقیه (س) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . اخگر مراغه ای . قصر خضرایه چاتاندا ناله لر ویرانه دن بیلدیلر بیر خیردا قیز رأس گهربار آختارور . قانلی باشی طشت ایچینده گتدیلر ویرانیه قان دولان گؤزلر گزوربیشتر

دسته بندی درختی