زبدةالاشعار

موضوع:محمد جواد شیرازی

مشهد نشد، قم هم نشد، قسمت شد اینجا #عبدالعظیم_حسنی #محمدجوادشیرازی

زبانحال زائر حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام . ✍️ زبده الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . محمد جواد شیرازی . مشهد نشد، قم هم نشد، قسمت شد اینجا امشب هر آنکس آمده، دعوت شد اینجا . سید شدی، آقا شدی، من هم گدایت بر ما زپابیشتر

هرچه بد تا می کنم با من مدارا می کنی #مهدیه

یا مهدی . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #محمدجوادشیرازی #فارسی . هرچه بد تا می کنم با من مدارا می کنی از سر لطف و کرم با بی حیا تا می کنی . حاجتم را می دهی تا من تقاضا می کنم دردهایم را خودت فوراً مداوا می‌کنی بیشتر

سالار کاروان پر از یاسمن حسین

زبانحال حضرت مسلم ابن عقیل (ع) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . محمد جواد شیرازی . سالار کاروان پر از یاسمن، حسین جمع صفات و خاتمه ی پنج تن، حسین دلدار مصطفی و علی و حسن، حسین برگرد و سوی کوفه نیا جان من حسین . بیشتر

دسته بندی درختی