زبدةالاشعار

موضوع:محمد جواد شیرازی

صدای گریه شنیدی اگر صدای من است #مناجات_محمدجوادشیرازی

مناجات . . محمد جواد شیرازی . . صدای گریه شنیدی اگر صدای من است مرا بزن به مرامت قسم سزای من است . دلت شکسته از این بنده ی نمک نشناس دلت شکسته، دلیلش فقط خطای من است . بدی من که به دردت نمی خورد اما تو خوبی ات همه جورهبیشتر

مشهد نشد، قم هم نشد، قسمت شد اینجا #عبدالعظیم_حسنی_محمدجوادشیرازی

زبانحال زائر حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام . ✍️ زبده الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . محمد جواد شیرازی . مشهد نشد، قم هم نشد، قسمت شد اینجا امشب هر آنکس آمده، دعوت شد اینجا . سید شدی، آقا شدی، من هم گدایت بر ما زپابیشتر

هرچه بد تا می کنم با من مدارا می کنی #مهدیه

یا مهدی . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #محمدجوادشیرازی #فارسی . هرچه بد تا می کنم با من مدارا می کنی از سر لطف و کرم با بی حیا تا می کنی . حاجتم را می دهی تا من تقاضا می کنم دردهایم را خودت فوراً مداوا می‌کنی بیشتر

دسته بندی درختی