زبدةالاشعار

موضوع:محمد حیاتبخش

بیاور طشت از وفا به برم #حسنیه_محمد_حیاتبخش

شهادت امام حسن مجتبی (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . محمد حیاتبخش . #سبک_شبانگاهان . بیاور طشت از وفا به برم پاره شد جگرم مهربان خواهر نظر بنما پاره های تنم آید از دهنم بی امان خواهر . بیا بنشین در برم خواهربیشتر

دسته بندی درختی