زبدةالاشعار

موضوع:محمد سیمزاری

الهی شرمسارم، روسیاهم #مناجات #محمد_سیمزاری

ترجمه منظوم مناجات خمس عشر ( دعای توابین ) از مجموعه ی “پانزده پنجره پرواز” . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . محمد سیمزاری . الهی شرمسارم، روسیاهم به من پوشانده ذلت را، گناهم . مرا دوری زتو بیچاره کردهبیشتر

یا علی کل جهان اولموش عدالت تشنه سی #حیدریه_محمد_سیمزاری

عدالت تشنه سی . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . محمد سیمزاری . یا علی کل جهان اولموش عدالت تشنه سی شرّ و آفت خسته سی ، شور و شرافت تشنه سی . . لَم یَکُن فی کعبه الرَّحمن ِ مُلودٌ سِواه ((اِذ تعالی فی البَرایا عنبیشتر

دسته بندی درختی