زبدةالاشعار

موضوع:محمد شکری فرد

مردی که بود ارض و سما زیر پرچمش #حیدریه_محمد_شکری_فرد

نذر مولایم علی . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . محمد شکری فرد . مردی که بود ارض و سما زیر پرچمش، از کودکی ملائکه بودند همدمش، هر شب می آمدند به پابوس مقدمش، تنها همیشه چاه خبر داشت از غمش! اسرار سر به مهر علی رازبیشتر

دسته بندی درختی