زبدةالاشعار

موضوع:محمد صحتی سردرودی

در کتاب حق به شأنش آیه ها دارد حسین #ورود_کربلا_محمد_صحتی

دردِ بى دردى . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . صحتی سردرودی ( تخمیسى از مرثیه مشهورِ استاد #شهریار) . . . در کتاب حق به شأنش آیه ها دارد حسین کاف و هاء و یاء، عین، صاد، هل اَتى دارد حسین گوش جان را تا ابد چون نى،بیشتر

دسته بندی درختی