زبدةالاشعار

موضوع:محمد لطفی

حسین گلمه دونوب رفتار کوفه #مسلمیه_محمد_لطفی

حسین گلمه دونوب رفتار کوفه
منه آغلار در و دیوار کوفه
عم اوغلی گول ساتانلار اوخ ساتیللار
خراب اولسون گوروم بازار کوفه
.
محمد لطفی اردبیلی
.
#حسین_گلمه_دونوب_رفتار_کوفه
#مسلمیه
#ترکی
.
✍️ #زبدةالاشعار ✍️
.
🆔: @nohe_torki

دسته بندی درختی