زبدةالاشعار

موضوع:محمد مبشری

می دهد مژده منادی ، که شده ایام شادی #الهادی_محمد_مبشری

مدح و میلادیه حضرت امام هادی علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . محمد مبشری . می دهد مژده منادی ، که شده ایام شادی زد قدم در عالم خاک آقامون حضرت هادی جهان شد در سرور شده وادی طور ز یمن مقدمت زمین شد پر زبیشتر

دسته بندی درختی