زبدةالاشعار

موضوع:محمد مبشری

آمده نور هدایت بر همه داده سعادت #پیامبراسلام_محمد_مبشری

مدح و میلادیه حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وآله و سلم . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . محمد مبشری . سبک :گشته تابنده به عالم . . آمده نور هدایت بر همه داده سعادت مظهر لطف و عنایت جان ما بادا فدایت . تو باب کوثریبیشتر

می دهد مژده منادی ، که شده ایام شادی #الهادی_محمد_مبشری

مدح و میلادیه حضرت امام هادی علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . محمد مبشری . می دهد مژده منادی ، که شده ایام شادی زد قدم در عالم خاک آقامون حضرت هادی جهان شد در سرور شده وادی طور ز یمن مقدمت زمین شد پر زبیشتر

دسته بندی درختی