زبدةالاشعار

موضوع:مختار وطن پرست

توپراقلار اوسته دوشموشیدی شاه انس و جان #کوچ_کربلا_مختار_وطن_پرست

کوچ از کربلا . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مختار وطن پرست . توپراقلار اوسته دوشموشیدی شاه انس و جان سویموشدولار لباسنی اشرار بی امان . (آتلار قویانمازیدی ایاق ایستیدن یره) (1) عذر ایسترم بو عرضیمه یا صاحببیشتر

ای آچمامیش گلوم منه مینلر بهاریدون #کوچ_شام #مختار_وطن_پرست

کوچ از شام زبانحال حضرت زینب (س) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مختار وطن پرست . ای آچمامیش گُلوم منه مینلر بهاریدون گلزاریم ایچره غنچه ده بیر گلعذاریدون . . حسرتدیم شیرین دیله شیرین دیلیم منیم گل بیر دیله دانشبیشتر

راز بسمل را یقین، از بی پران باید شنید #فاطمیه_مختار_وطن_پرست

شهادت حضرت زهرا (س) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مختار وطن پرست . راز بسمل را یقین، از بی پران باید شنید شرح درد و محنتش سینه دران باید شنید . شعلهٔ آتش چه سازد با گل باغ بهشت از لهیب و از حریق، از اخگرانبیشتر

ختم رسل یتنده خدانون شهودینه #فاطمیه_مختار_وطن_پرست

شهادت حضرت زهرا (س) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مختار وطن پرست . ختم رسل یتنده خدانون شهودینه تاپشوردی عترتیله کتابین جنودینه . پاکوب کینه ایتدی وصایانی امّتى رجعت ایدوبله جهل و عناد یهودینه . سانموبلا عترتبیشتر

نی کیمین هجریویله زار و نزارم علی جان #حضرت_صغری #مختار_وطن_پرست

زبانحال حضرت صغری (س) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مختار وطن پرست (نگین تبریزی) . نی کیمین هجریویله زار و نزارم علی جان فرقتونده چکورم ناله هَزارم علی جان . اسیرم صاق صولا هِی، طاقتی یوخدور دیزیمین دورماقابیشتر

گوردی موسی یولدا بیر مرد شبان #پندیات_مختار_وطن_پرست

ماجرای موسی و شبان . ✍️ #زبدةالاشعار✍️ . 🆔: @nohe_torki . مختار وطن پرست . گوردی موسی یولدا بیر مرد شبان ایلیوب بو سوزلری ورد زبان . ای منیم پرودگاریم هارداسان هارداسان ای تاجداریم هارداسان . هارداسان ای نِی ده کی ناییمبیشتر

ای منیم بختیمی قاره ایدن اوغلوم گوزون آچ #قاسمیه #مختار_وطن_پرست

زبانحال حضرت سریه (س) به حضرت قاسم (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_یارالی_جان_یارالی … 4 سبک . مختار وطن پرست (نگین تبریزی) . ای منیم بختیمی قاره ایدن اوغلوم گوزون آچ ماتمینده باشما کول سپن اوغلومبیشتر

دسته بندی درختی