زبدةالاشعار

موضوع:مدحی تبریزی

ای امام منتظر مرآت یزدان السّلام #مهدیه_مدحی

یا مهدی . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . . مرحوم میرزا حیدر صراف (مدحی تبریزی) . ای امام منتظر مرآت یزدان السّلام گل ئوزون ائیله بودنیانی چراغان السّلام السّلام ای مهدی صاحب زمان السّلام ای جدینون قانین آلان . بیشتر

دسته بندی درختی