زبدةالاشعار

موضوع:مذنب تبریزی

قولّاریم اولدی قلم قارداش حسین فریاده گل #عباسیه_مذنب_تبریزی

استمداد حضرت ابوالفضل (علیه السلام) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم مذنب تبریزی . قولّاریم اولدی قلم قارداش حسین فریاده گل قالدی بی صاحب علم قارداش حسین فریاده گل . . گور ننوعیله ایدر بو اهل کینه هلهلهبیشتر

دسته بندی درختی