زبدةالاشعار

موضوع:مشفق کاشانی

بازآ که دل هنوز به یاد تو دلبر است #مهدیه

باز آ… . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مشفق کاشانی . بازآ که دل هنوز به یاد تو دلبر است جان از دریچه نظرم ، چشم بر در است . بازآ دگر که سایه دیوار انتظار سوزنده ‌تر ز تابش خورشید محشر است . بازآ ، که بازبیشتر

از کران مشرق آمد عالم آرا در غدیر #حیدریه

غدیریه . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مشفق کاشانی . از کران مشرق آمد عالم آرا در غدیر با طلوعی جاودان، خورشید بطحا در غدیر . مسند انداز زمین شد آسمان آن دم که دید در فراز این فرود، عرش معلاّ در غدیر . زآن دو پیکربیشتر

عید رمضان آمد و دل جلوه به جان داد

عید فطر – ✍️زبدة الاشعار✍️ ?: @nohe_torki – مرحوم عباس کی منش (مشفق کاشانی) . عید رمضان آمد و دل جلوه به جان داد جان آینه بر دل به صفای رمضان داد . آن عاشق وارسته فروغ ازلی را از پرتو این عید دل افروز به جان داد . مهمانبیشتر

دسته بندی درختی