زبدةالاشعار

موضوع:مشکوة تبریزی

دریای فیضی گوردوله بیر گوهر آختارور #اکبریه

زبانحال سید الشهداء (ع) در بالین شاهزاده علی اکبر (ع) . ✍️زبدة الاشعار✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم مشکوة . دریای فیضی گوردوله بیر گوهر آختارور یعنی حسین او چولده علی اکبر آختارور . گویا که رزمگاه اُحدده امیر بدر آسیمه سربیشتر

دسته بندی درختی