زبدةالاشعار

موضوع:مصطفی جعفری

ای که ز دلها باخبری #مهدیه_مصطفی_جعفری

در فراق حضرت صاحب (عج) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_ای_که_به_عشقت_زنده_منم ( تصنیف پیک سحری کوروس سرهنگ زاده ) #سبک_یک_نفس_ای_پیک_سحری (شور دشتی) . مصطفی جعفری (فائق) . ای که ز دلها باخبری بر دل زارم کنبیشتر

دسته بندی درختی