زبدةالاشعار

موضوع:مصطفی قاضی نظام

ای مِهر پُرفروغ که خورشید خاوری #حضرت_معصومه

در وصف خورشید جهانتاب عالم وجود و مدح ومنقبت حضرت معصومه علیهاالسلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مصطفی قاضی نظام (1) . ای مِهر پُرفروغ که خورشید خاوری خوش جلوه گر به حجلگهِ چرخ اخضری . ای مِهر زرنگار که فرخندهبیشتر

دسته بندی درختی