زبدةالاشعار

موضوع:مصطفی قاضی نظام

ای مِهر پُرفروغ که خورشید خاوری #حضرت_معصومه

در وصف خورشید جهانتاب عالم وجود و مدح ومنقبت حضرت معصومه علیهاالسلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مصطفی قاضی نظام (1) . ای مِهر پُرفروغ که خورشید خاوری خوش جلوه گر به حجلگهِ چرخ اخضری . ای مِهر زرنگار که فرخندهبیشتر

ای حرمت قبلگاهِ کهتر و مِهتر #حضرت_معصومه

در مدح و منقبت حضرت معصومه علیهاالسلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مصطفی قاضی نظام (1) . ای حرمت قبلگاهِ کهتر و مِهتر وی کرمت چاره ساز مردمِ مضطر . در، دلِ افلاک عیان چو بَدرِ دُجایی مکتبِ دین از تو یافت زینتبیشتر

دسته بندی درختی