زبدةالاشعار

موضوع:معتکف

می قرب یاریله مست اولان وطن آیریسی وطن ایستمز #حسینیه_معتکف

راز و نیاز حضرت امام حسین (ع) در قتلگاه . . مرحوم حاج علی اصغر زاهدی (معتکف) . . می قرب یاریله مست اولان وطن آیریسی ، وطن ایستمز کفن شهید ره وفا خس و خار اولار کفن ایستمز . . هر او عاشقی که الستیده اولا یار الیله پیالهبیشتر

دسته بندی درختی