زبدةالاشعار

موضوع:معماری اردبیلی

مرآت قلبیم اولموش علی پاره یانمیشام #راه_شام_معماری_اردبیلی #سعدی_زمان

راه شام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . دکتر یوسف معماری اردبیلی تضمین از سعدی زمان . مرآت قلبیم اولموش علی پاره یانمیشام دریای غمده غرقم و همواره یانمیشام یوخ چاره دردیمه من بیچاره یانمیشام هجرونده من علی یاناربیشتر

دسته بندی درختی