زبدةالاشعار

موضوع:معنوی اردبیلی

حسین بیر مرد جاویداندی والله #حسینیه_معنوی_اردبیلی

در مقام امام حسین (ع) . . مرحوم معنوی . . حسین بیر مرد جاویداندی والله حسین اوز دینینه قرباندی والله اگر قرآنه واردور اعتقادون حسینون سوزللری قرآندی والله . . عبادت ایله سه مین ایلده عابد ملک لرده اولا بو امره شاهد تشیعبیشتر

سسیمه یوخدی سس ویرن دانیش منیله فاطمه #فاطمیه_معنوی_اردبیلی

زبانحال حضرت علی (ع) بر شهادت حضرت زهرا (س) . 📣 مرحوم استاد #سلیم_موذن . سبک اصلی: #سبک_دل_شب_ایلیوب_سفر (4 سبک سینه و زنجیر برای اجرا بدون واگیر) . #سبک های دیگر : برای این سبک ( #سبک_دل_شب_ایلیوب_سفر) اگر واگیر اضافهبیشتر

دسته بندی درختی