زبدةالاشعار

موضوع:معنوی اردبیلی

سسیمه یوخدی سس ویرن دانیش منیله فاطمه #فاطمیه_معنوی_اردبیلی

زبانحال حضرت علی (ع) بر شهادت حضرت زهرا (س) . 📣 مرحوم استاد #سلیم_موذن . سبک اصلی: #سبک_دل_شب_ایلیوب_سفر (4 سبک سینه و زنجیر برای اجرا بدون واگیر) . #سبک های دیگر : برای این سبک ( #سبک_دل_شب_ایلیوب_سفر) اگر واگیر اضافهبیشتر

دسته بندی درختی