زبدةالاشعار

موضوع:مفتون همدانی

خم شدم از بار عصیان، بارالها توبه کردم #مناجات #مفتون_همدانی

مناجات . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مفتون همدانی . خم شدم از بار عصیان، بارالها توبه کردم گشتم از کرده پشیمان، بارالها توبه کردم . نفس، سرکش؛ حرص، غالب؛ فکر، اندک؛ وهم، افزون رفته ام دنبال شیطان، بارالها توبهبیشتر

علی ای همای وحدت تو چه مظهری خدا را #حیدریه

علی ای همای … . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مفتون همدانی . علی ای همای وحدت تو چه مظهری خدا را که خدا نمود زینت بتو تخت انّما را . علی ای محیط وحدت تو چه آیتی خدا را که محاط تست کثرت چه نهان چه آشکارا بیشتر

نرسد اگر به على کسى، به کجا رود؟ به کجا رسد؟ #حیدریه_مفتون_همدانی

مدح حضرت علی (ع) ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki مفتون همدانی نرسد اگر به على کسى، به کجا رود؟ به کجا رسد؟ به خدا قسم که اگر کسى، به على رسد، به خدا رسد سوى انبیا، سوى اولیا، ز طریق حب و ولا بیا که به جایى ار برسدبیشتر

دسته بندی درختی