زبدةالاشعار

موضوع:منصور تهرانی

ما ز کوی حق سفر تا کربلا خواهیم کرد #خروج_مدینه #منصور_تهرانی

خروج مدینه #پیام_نهضت_کربلا . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم منصور تهرانی . ما ز کوی حق سفر تا کربلا خواهیم کرد جان خود را در ره جانان فدا خواهیم کرد عهد و پیمانیکه ما بستیم و از روز ازل اندر آن وادی بعهدبیشتر

دسته بندی درختی