زبدةالاشعار

موضوع:مهدی آصفی

کرد روز ازل خدای علی #حیدریه_مهدی_آصفی

مدعای علی . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مهدی آصفی . کرد روز ازل خدای علی خلقت عالم از برای علی . به علی و ولای او سوگند نیست ایمان بجز ولای علی . گره از کار خلق بگشاید حق به دست گره گشای علی . و من الماء کل شئبیشتر

ای مظهر ذات حق تعالی #حیدریه_مهدی_آصفی

حبیب و محبوب . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مهدی آصفی . ای مظهر ذات حق تعالی وی شخص تو بر فوس اولى . نام تو علی و این نکونام مشتق شده از علیّ أعلا . وجه اللهی و ز چهرۀ تو نور اَحدیست در تجلّی . از بعد نبی رسولبیشتر

مژده کز لطف کردگار امروز #حسینیه_مهدی_آصفی

ترجیع بند در مدح و میلاد سالار شهیدان حضرت سیدالشهدا علیه السلام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مهدی آصفی . بند (۱) . مژده کز لطف کردگار امروز پرده از رخ گرفت بار امروز . شب هجران و فصل دی طی شد روز وصل آمد وبیشتر

دسته بندی درختی