زبدةالاشعار

موضوع:مولوی

بهار آمد بهار آمد بهار مشکبار آمد

ربیع آمد . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مولوی . بهار آمد بهار آمد بهار مشکبار آمد نگار آمد نگار آمد نگار بردبار آمد . صبوح آمد صبوح آمد صبوح راح و روح آمد خرامان ساقی مه رو به ایثار عقار آمد . صفا آمد صفا آمدبیشتر

تا صورت پیوند جهان بود علی بود #حیدریه_مولوی

مدح حضرت امیرالمومنین علیه السلام . . جلال الدين محمد بلخی ( مولوی ) . تا صورت پيوند جهان بود، علی بود تا نقش زمين بود و زمان بود، علی بود . آن قلعه گشايی که در از قلعه خيبر برکند به يک حمله و بگشود، علی بود . آن گرد سربیشتر

بگذشت مه روزه عید آمد و عید آمد

عید آمدو عید آمد … – ✍️زبدة الاشعار✍️ ?: @nohe_torki – مولوی – بگذشت مه روزه عید آمد و عید آمد بگذشت شب هجران معشوق پدید آمد – آن صبح چو صادق شد عذرای تو وامق شد معشوق تو عاشق شد شیخ تو مرید آمدبیشتر

دسته بندی درختی