زبدةالاشعار

موضوع:میرحمیدموسوی میانجی

یارب آن یار ملک رخسار کی خواهدرسید #مهدیه_میرحمیدموسوی_میانجی

یا مهدی . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . میرحمید موسوی چایچی . یارب آن یار ملک رخسار کی خواهدرسید عاشقان را لحظه ی دیدار کی خواهدرسید . کاروان بی ساربان هیهات برمنزل رسد رهروان را کاروان سالار کی خواهد رسید بیشتر

دسته بندی درختی