زبدةالاشعار

موضوع:میرزائی زنجانی

یخلوب حسین یارالی گل اماندی یا محمد #غارت_خیام_میرزایی_زنجانی

رجز عصر عاشورا .. .. .. .. میرزایی زنجانی .. .. .. .. یخلوب حسین یارالی گل اماندی یا محمّد بالالاری خیمه گاهی اودا یاندی یا محمّد .. .. .. .. سن اوپردون ای پیمبر بو حسین دوداقلاریندان او سن اوپدوگون دوداقلار نجه گوربیشتر

معرفت صاحبی لازمدی که بیدار اولسون #پندیات_میرزائی_زنجانی

حسینچیلر اوخوسون .. .. .. لطف الله میرزائی زنجانی .. .. .. معرفت صاحبی لازمدی که بیدار اولسون سوزی کرداری اوز آدینه سزاوار اولسون .. رشته ده مکتب عرفانین اولان شاگردی گرک هر صحبتی هر لفظی گهربار اولسون .. شخص نادان نهبیشتر

دسته بندی درختی