زبدةالاشعار

موضوع:میرزاجهانشاه حقیقی

ای ملک سيما! نه جانسان، وجه رحمان سنده دير #مهدیه_میرزاجهانشاه_حقیقی

یا مهدی . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم میرزا جهانشاه حقیقی . ای ملک سيما! نه جانسان، وجه رحمان سنده دير مصحف حقدير جمالین، شرح و برهان سنده دير . نافذالجاويد از آن است امر تو در عالمی جمله ی عالم سنينبیشتر

بیا که چشمۀ لعل تو آب حیوانست #مهدیه_میرزاجهانشاه_حقیقی

یا مهدی . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم میرزا جهانشاه حقیقی . بیا که چشمۀ لعل تو آب حیوانست زکان آب ملاحت که هر چه هست آنست . نقاب زلف برافکن ز آفتاب رخت که درخیالت او عقل و جان پریشانست . کسی که بر در عشقبیشتر

ازلده شوقه گتوردی منی هدایت عشق #مهدیه_میرزاجهانشاه_حقیقی

روایتِ عشق . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم میرزا جهانشاه حقیقی . ازلده شوقه گتوردی منی هدایت عشق سعادتی منه کشف ایلدی سرایت عشق . ایاغنه باشنی سالدی اول پری زاده یتوردی دامن وصله منی هدایت عشق . هر اوُل کیبیشتر

قلب مومن کاندرونش مسجدست #پندیات_میرزاجهانشاه_حقیقی

درصفت قلب مؤمن . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم میرزا جهانشاه حقیقی . قلب مومن کاندرونش مسجدست اهل معنی جمله بر وی ساجدست . هر که درمسجد دم از الله زد ذکر لااله الا االله زد . هر که شکر ازشاهد یکتا زند چتربیشتر

دسته بندی درختی