زبدةالاشعار

موضوع:میرزاحسین عصری

گلشن پیغمبرین بیر بلبل خوشخوانیم #حضرت_رقیه_میرزاحسین_عصری

زبانحال حضرت رقیه (س) در خرابه شام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . حاج میرزا حسین عصری . گلشن پیغمبرین بیر بلبل خوشخوانیم اصغر آدلی بیر سولان غنچه گلون نالانیم . . کربلا دشتینده زهرا گلشنی اولدی خزان گلریندنبیشتر

دسته بندی درختی