زبدةالاشعار

موضوع:میرزا ابوالفضل عنقا

هستی من از عشق و مراعشق نگار است #حسینیه_میرزا_ابوالفضل_عنقا

مسمط عشقیه در مدح امام حسین (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم جلال الدین علی میرزا ابوالفضل عنقا (۱۲۶۶–۱۳۳۳ ق) . هستی من از عشق و مراعشق نگار است مستی من از عشق و مرا عشق عقار است سودای من از عشق و مرابیشتر

باده امشب دگر و باده پرستان دگرند #حسینیه_میرزا_ابوالفضل_عنقا

در تهنیت ولادت حضرت سیدالشهدا علیه السلام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم جلال الدین علی میرزا ابوالفضل عنقا (۱۲۶۶–۱۳۳۳ ق) . باده امشب دگر و باده پرستان دگرند که ز سر تا به قدم دیدہ ور، و با نظرند . مست وبیشتر

شور اندر آفرینش از چه رو برپاستی

سوم شعبان . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم جلال الدین علی میرزا ابوالفضل عنقا (۱۲۶۶–۱۳۳۳ ق) . شور اندر آفرینش از چه رو برپاستی یارب این ذرّات هستی از چه در غوغاستی . سوم شعبان فراز آمد مگر از آن سبب عشرت وبیشتر

دسته بندی درختی