زبدةالاشعار

موضوع:میرزا حسین رحمتی

جفا الیله یتوبدور عمریمون خزانی خدایا #کاظمیه_حسین_رحمتی

زبان حال حضرت موسی بن جعفر (علیه السلام) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم حاج میرزا #حسین_رحمتی . . جفا الیله یتوبدور عمریمون خزانی خدایا اریددی گوشه زندان بو خسته جانی خدایا . اگرچه دائم الهی سندن ایستدیمبیشتر

دسته بندی درختی