زبدةالاشعار

موضوع:میرزا یحیی مدرس اصفهانی

پیمود چون ز کوفه، جرس، راه شام را #مجلس_یزید #مدرس_اصفهانی

مجلس یزید . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم میرزا یحیی مدرس اصفهانی . پیمود چون ز کوفه، جرس، راه شام را از صبح کوفه دید توان، شامِ شام را . کم تر ز اهل کوفه نشد، جور اهل شام شرح کدام گویم و وصف کدام را؟ بیشتر

همایون مظهری باشد خدا را در خراسانش #رضویه_مدرس_اصفهانی

در مدح حضرت امام رضا علیه السلام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم میرزا یحیی مدرّس اصفهانی . همایون مظهری باشد خدا را در خراسانش که اطلاق وجوب است آشکار از قید امکانش . علی العرش استوی الرحمن اگر خواهیبیشتر

المنة لله که بتأیید الهی #رضویه_مدرس_اصفهانی

در مدح حضرت رضا علیه السلام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم میرزا یحیی مدرس اصفهانی . المنة لله که بتأیید الهی گردید برون یونس چرخ از دل ماهی وز مجلس اندوه و کرب یوسف چاهی باز آمد و بنهاد بسر افسر شاهی ایبیشتر

نیست سوزی بجگر سخت تر از سوز فراق #حسینیه_مدرس_اصفهانی

رفتن امام حسین علیه السلام بمیدان . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم میرزا یحیی مدرس اصفهانی . نیست سوزی بجگر سخت تر از سوز فراق تیره تر از شب دیجور بود روز فراق کوه با سنگدلی نیست غم اندوز فراق بسوی قبر بودبیشتر

ما را بسی ناگفته ها باشد زعشق از حالها #14معصوم #مدرس_اصفهانی

فی مدح ائمة المعصومین علیهم السلام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم میرزا یحیی مدرس اصفهانی . ما را بسی ناگفته ها باشد زعشق از حالها در روزها در هفته ها در ماهها در سالها . یاللعجب یا للاسف از عمر گردیدهبیشتر

چون عیال الله را بردند سوی شهر شام #دیر_راهب_مدرس_اصفهانی

در بیان واقعه دیر راهب . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم میرزا یحیی مدرس اصفهانی . چون عیال الله را بردند سوی شهر شام راهبی بود اندر آن ره گوشه گیر از خاص و عام شوق زنار و صلیبش کرده گم ز اسلام نام در سکوبیشتر

بلبل چه نکیسا زده تا نغمه نوروز #پیامبراسلام_مدرس_اصفهانی

در مدح حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم میرزا یحیی #مدرس_اصفهانی . بلبل چه نکیسا زده تا نغمه نوروز آراسته جشنی ز طرب خسرو نوروز شیرین من ای زلف تو آورده شب از روز تلخ استبیشتر

دسته بندی درختی