زبدةالاشعار

موضوع:میرنظام چاووشی

دور ای بو چولده، بو غربت ائلده حسینی یالقوز، قویان ابوالفضل #عباسیه_میرنظام_چاووشی

شهادت حضرت ابوالفضل (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_آچیلدی_پرچم … 10 سبک مشابه . میر نظام چاووشی . دور ای بو چولده، بو غربت ائلده حسینی یالقوز، قویان ابوالفضل بو قوملار أوسته، بو قان ایچینده بوبیشتر

دسته بندی درختی