زبدةالاشعار

موضوع:نائلی تبریزی

ای ولی لم یزل موسی الرّضا #رضویه_نائلی_تبریزی

زبانحال زائر امام هشتم(ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم نائلی . ای ولی لم یزل موسی الرّضا نیر صبح ازل موسی الرّضا قبری جنّتدن گوزل موسی الرّضا . . ای هدایت چرخینه تابنده ماه گوهر گنجینۀ عالم پناه عاشقانبیشتر

دسته بندی درختی