زبدةالاشعار

موضوع:ناصح اردبیلی

لطف ایدوب طبعیمه قدرت گینه خلاق انام #ورود_محرم_ناصح_اردبیلی

ورود ماه محرم گریز به شهادت حضرت علی اصغر (ع) .. .. .. حاج ناصح اردبیلی .. .. .. لطف ائدوب طبعیمه قدرت گینه خلاق انام ائدورم منده اونون آدینه آغاز کلام یازورام بیرده حسین سرور احراره سلام نه حسین ،حقه فدا ذات حقهبیشتر

دسته بندی درختی