زبدةالاشعار

موضوع:ناصر تبریزی

نه یاتموسان گوزون آچ ای عزیز جانیم اوغول #اکبریه_ناصر_تبریزی

زبانحال حضرت لیلا کنار نعش علی اکبر (ع) . . مرحوم ناصر تبریزی . . نه یاتموسان گوزون آچ ای عزیز جانیم اوغول بو اولکه ده سنیدون بیر منیم گمانیم اوغول . بو داغی من نجه حل ایلیوم آنان ئولسون ایا سرور دلیم مه لقا جوانیمبیشتر

دسته بندی درختی