زبدةالاشعار

موضوع:ناصر دوستی

تو«کاظمیّ» و نام تو« باب الحوائج» است #کاظمیه_ناصر_دوستی

مدح امام کاظم علیه السلام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . ناضر دوستی زنجانی . تو«کاظمیّ» و نام تو« باب الحوائج» است در« کاظمین» سکّه ی عشق تو رایج است نامت به دردِ زائر کویت معالج است سائل شدن به کویِ تو فوقبیشتر

کعبه یاریلدی ،کعبه ده اولدو ولادتین #حیدریه_ناصر_دوستی

مدح حضرت علی (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . ناصر دوستی زنجانی . کعبه یاریلدی ،کعبه ده اولدو ولادتین مولود کعبه ،اولدو زبانزد سعادتین اوّل گون اولدو مکتب اسلامه بیعتین جانانه ،عاشقانه دی حقدن حمایتین کی غزوهبیشتر