زبدةالاشعار

موضوع:ناظرزاده کرمانی

امروز که میلاد شهنشاه جهان است #حیدریه_ناظرزاده_کرمانی

میلادیه حضرت امیرالمومنین، مولی الموحدین علی ابن ابیطالب (ع) . . . مرحوم دکتر احمد #ناظرزاده_کرمانی . امروز که میلاد شهنشاه جهان است شادی همه جا ظاهر و اندوه نهان است . ای سیزده ماه رجب در تو درخشید خورشید ولایت که همهبیشتر