زبدةالاشعار

موضوع:ناعمی تبریزی

دیمه که محبس بغدادیدن حجاز اولماز #کاظمیه_آصف_تبریزی #ناعمی_تبریزی

زبانحال حضرت امام کاظم علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم آصف تبریزی و مرحوم ناعمی تبریزی . دیمه که محبس بغدادیدن حجاز اولماز حقیقتین یولونا سدره مجاز اولماز . ایتورمز عاشق صادق گزنده عشق یولونبیشتر

دسته بندی درختی