زبدةالاشعار

موضوع:نالان قفقازی

آت یوزوندن او قرا تللری بیر یانه على #راه_شام_نالان_قفقازی

زبانحال حضرت لیلا در راه شام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم نالان قفقازی . آت یوزوندن او قرا تللری بیر یانه على دوندی بالله جگریم لاله کیمی قانه على . بو ندامت منه بسدور سنه من ایلمدیم کر بلاده او سیهبیشتر

دسته بندی درختی