زبدةالاشعار

موضوع:نصرت الدین اردبیلی

ای پادشاه خوبان آن روی را مپوشان #مهدیه_نصرت_الدین_اردبیلی

یا مهدی . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم میرزا هادی نصرت الدین اردبیلی . ای پادشاه خوبان آن روی را مپوشان کز اشتیاق رویت مردند بینوایان . ای مهر عالم افروز ای نور آسمانی روشن نما ز رویت این وادی و بیابان بیشتر

دسته بندی درختی