زبدةالاشعار

موضوع:نظامی گنجوی

منیم ای نازلی دلداریم، منیم ای دردیمه درمان #مهدیه_نظامی_گنجوی

یا مهدی . . نظامی گنجوی . منیم ای نازلی دلداریم، منیم ای دردیمه درمان منیم ای دولتیم، واریم، باغیشلا، گئچ گناهیمدان . سالاندا سن منی بنده، یاخینلیق اولماسا سنده اگر قانیمی توکسنده، یولومدان دونمرم بیر آن . شیریندیربیشتر

دسته بندی درختی