زبدةالاشعار

موضوع :هدایت تبریزی

ماه رحمت نیمه سی اولدون هویدا یا حسن #حسنیه #هدایت_تبریزی

مدح و میلادیه حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . هدایتی تبریزی . ماه رحمت نیمه سی اولدون هویدا یا حسن مهر و مه اولدی سنه غرق تماشا یا حسن . اهل دل حسن و کمالاتونده نقصان گورمیوب احسن...

ای کوه استوار و برازنده ی وقار

در مقام پدر . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️  .   🆔: @nohe_torki   . هدایتی تبریزی .  ای کوه استوار و برازنده ی وقار غبطه برد به سطوت تو کوه استوار .  هستی ز بود و هست تو دارد شرافتی ای مایه ی امید و شرف , تاج افتخار .  حیران فلک...

دسته بندی درختی